เบรคอุตสาหกรรม TW.NIIKA: Core chuck

Core chuck

Description

Core chuck