ระบายความร้อน Cooler Units

เครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก (Oil Cooling Unit)

Oil Cooling ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำมันที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกส์ ( Oil Cooler ) เครื่องระบายความร้อนน้ำยาCoolant เครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิก ( Oil Cooler ) ใช้สำหรับระบายความร้อนให้กับน้ำมันไฮดรอลิก สำหรับเครื่องจักรต่างๆ ที่ต้องรักษาอุณหถูมิการใช้งานของน้ำมันไฮดรอลิกให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เครื่อง CNC เครื่องระบายความร้อนให้กับน้ำยา Coolant ใช้สำหรับระบายความร้อนให้กับน้ำยา Coolant และน้ำมันระบายความร้อน Cooling Oil ซึ่งใช้ในโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เพื่อลดการสึกหรอของ Cutting Tool และเพื่อระบายความร้อนให้กับ Jig ลด การสึกหรอของ Jig Support Part และป้องกันการขยายตัวของโลหะที่ใช้ทำ Jig

 

 

Shopping Cart

 x 

Cart empty