แคมป์ Clamp: CH-30608M

CH-30608M

Description

Holding Capacity:318Kg
Handle Opens:180°
Spindle Supplied:CH-SA-085012
Plunger Stroke:41.3mm

 

ดาวน์โหลด PDF