แคมป์ Clamp: CH-20235

CH-20235

Description

Holding Capacity:340Kg
Bar Opens:85°
Handle Opens:50°
Spindle Supplied:CH-FC-38312

 

ดาวน์โหลด PDF