Home
  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

นิวเมติก mindman

นิวเมติก (Pneumatic) Mindman , Pisco เป็นอุปกรณ์ระบบนิวเมติก ที่จำเป็นสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักรอัตโนมัติ   นิวเมติก Mindman , Pisco มีอุปกรณ์ นิวเมติก ครบวาจร และปัจจุบัน Mindman , Pisco ได้เติมเต็มระบบออโตเมชั่น ให้ดียิ่งขึ้น โดย Mindman , Pisco ขอแนะนำ อุปกรณ์ Electric Actuator มีใช้ทำ โรบอท Robot เพิ่มศักยภาพการ ผลิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และคุ้มค่าต่อการลดต้นทุนในการผลิต 

 

.

นิวเมติก Pisco

นิวเมติก (Pneumatic) Mindman , Pisco เป็นอุปกรณ์ระบบนิวเมติก ที่จำเป็นสำหรับส่วนประกอบของเครื่องจักรอัตโนมัติ   นิวเมติก Mindman , Pisco มีอุปกรณ์ นิวเมติก ครบวาจร และปัจจุบัน Mindman , Pisco ได้เติมเต็มระบบออโตเมชั่น ให้ดียิ่งขึ้น โดย Mindman , Pisco ขอแนะนำ อุปกรณ์ Electric Actuator มีใช้ทำ โรบอท Robot เพิ่มศักยภาพการ ผลิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป และคุ้มค่าต่อการลดต้นทุนในการผลิต 

 

.

เบรคอุตสาหกรรม TW.NIIKA

Niika Pneumatic Clutch/Brake คลัทช์และเบรคอุตสาหกรรม ใช้แรงดันลม ไฮดรอลิก หรือ ไฟฟ้าสร้างแม่เหล็ก ทำหน้าที่ในการหยุดการเคลื่อนที่ของโหลด เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด

เบรคอุตสาหกรรม JP. SUNTES

Sentes Pneumatic Clutch/Brake คลัทช์และเบรคอุตสาหกรรม ใช้แรงดันลม ไฮดรอลิก หรือ ไฟฟ้าสร้างแม่เหล็ก เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกชนิด 

 

แคมป์ Clamp

แคลมป์ Clamp ยึดจับชิ้นงาน เพื่อต้องการความแม่นยำ และยึดจับชิ้นงานที่ชิ้นเล็กๆ เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถจับยึดชิ้นงานเข้าจิ๊ก เพื่อสะดวกในการทำงานที่เร็วขึ้น และลดปัญหาจากตำหนิที่เกิดขึ้นในขณะถอนตะปูหรือเกลียวปล่อยออกหลังการยึดกับจิ๊กได้อีกด้วย

 

ไฮดรอลิก Hydraulic

ระบบไฮดรอลิก อุตสาหกรรม ครบวงจร

ระบายความร้อน Cooler Units


AC Oil Cooling ทำหน้าที่ระบายความร้อนให้กับน้ำมันที่ต้องการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด เช่น เครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกส์ ( Oil Cooler ) เครื่องระบายความร้อนน้ำยาCoolant เครื่องระบายความร้อนน้ำมันไฮดรอลิกส์ ( Oil Cooler )

 

 

Shopping Cart

 x 

Cart empty