แคมป์ Clamp: CH-13005

CH-13005

Description

Holding Capacity:68Kg
Bar Opens:90°
Handle Opens:170°
Spindle Supplied:CH-FC-10138

 

ดาวน์โหลด PDF